Zestien jaar geleden kreeg kunstschilder Herman Smith een beroerte. Hij schreef er een boek over. Een al te open huis wordt door Kader Abdolah een kunstwerk genoemd, een ode aan het leven en een reisboek naar de diepste lagen van de mensheid en door de auteur zelf een reisgids door het land van de beroerte.

 

Lees in het huidige nummer van het BewustZijn magazine een uitgebreid interview met de kunstschilder, die wenst dat Een al te open huis een bijdrage levert aan het achter ons laten van de misverstanden over de beroerte.  In zijn ogen is het belangrijkste misverstand nog wel de fabel van karakterverandering. ‘Dat is zo’n onzin’, aldus de ervaringsdeskundige.

 

Herman Smith, Een al te open huis, ISBN 978 94 013 0034 6, € 24,95 | Bestel