Wild & Gevogelte is een heerlijk, compact kookboek met recepten vol ingrediënten die goed verkrijgbaar zijn. Claartje Lindhout is een jonge kok die laat zien dat wild niet 'oubollig' hoeft te zijn, maar ook op een frisse en andere manier klaargemaakt kan worden, getuige bijvoorbeeld gerechten.

Voor verkoop ondersteuning bestelde de De Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) een speciale editie van Wild en gevogelte. Op hun site www.wildplaza.com staan ook meerdere recepten afkomstig uit dit boek.