De lijnen in je hand ontstaan al halverwege de zwangerschap. Hierin ligt vast hoe je levenspad er waarschijnlijk in grote lijnen uitziet. Waar je uitdagingen liggen, wat je levensdoelen zijn. Je houdt echter zelf de regie. Omwegen en veranderingen blijven mogelijk. Als je handen worden gelezen, dan hoor je wie en hoe je bent op dit moment. Wie je bent geworden door een optelsom van acties en reacties uit het verleden. Handlezeres Mariska de Vries geeft tekst en uitleg.

 

 

 

 

 

'Handlezen heeft niets met toekomst voorspellen te maken', vertelt Mariska de Vries als eerste. Dat is een misverstand dat bij veel mensen heerst. 'Ook de levenslijn vertelt niet hoe lang je leeft, maar wél hoe je in het leven staat', lacht de handlezeres. Nog zo'n klassieke misvatting. 'En er komt ook geen glazen bol aan te pas'. Wat is handleeskunde dan wel? 'Een wetenschap, een studie, die je vertelt over de sterke en zwakke kanten van iemand. Over struikelblokken en talenten. Over het waarom achter bepaald gedrag', licht Mariska toe. 'Zaken die in het verleden grote impact hebben gehad op iemand, worden geregistreerd in de handen'.

 

Handlijnen kunnen veranderen

De lijnen in je handen zijn dan ook géén constante factor. Wat in het verleden is gebeurd, ligt wel vast in je handen. Dat verandert niet meer. Maar toekomstige gebeurtenissen kunnen nog in je handen worden opgeslagen. 'Daardoor kan ik vrij nauwkeurig vaststellen op welke leeftijd dingen zijn gebeurd die veel invloed hebben gehad', aldus Mariska. 'Ik zie niet wát er is voorgevallen, maar wel dát er iets is geweest. Zo kan ik terugzien dat iemand op zijn vijftiende iets heeft meegemaakt, waardoor hij zich bijvoorbeeld in zichzelf heeft teruggetrokken. De persoon van wie ik de handen lees, weet dan over welke gebeurtenis het gaat, omdat de specifieke leeftijd wordt genoemd. Om het hele levensverhaal te kunnen duiden, is het essentieel de lijnen in beide handen in samenhang met elkaar te bestuderen. Zo weerspiegelt de linkerhand hoe je echt bent, en de rechterhand hoe de buitenwereld je ziet. 'Eén lijn of één aanduiding zeggen dus niet zoveel'.

 

Lees verder op http://www.diepmagazine.nl/content/uit_de_praktijk_van/Handlezeres_Mariska_de_Vries