In gesprek met je leven is een individueel werkboek met korte inleidende teksten bij de diverse fasen van het bewustwordingsproces; van stilvallen, luisteren tot wijsheid en het antwoord ben Jij. Elke fase wordt begeleid door oefeningen, beeldinspiraties in een eigen kleursfeer en citaten van wijsheidsleraren, filosofen, schrijvers, kunstenaars en ‘gewone’ mensen. In gesprek met je leven inspireert tot nadenken over jeZelf, het werkt verhelderend en verruimt de blik op het eigen bestaan.

 

De voorpublicatie bevat de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het boek.