Voor de leken onder ons die nog nooit van het woord erratum hebben gehoord, een kleine uitleg. Erratum is een Latijns woord dat fout betekent. Het begrip heeft betrekking op zetfouten in teksten. Het woord corrigendum (wat verbeterd dient te worden; mv. corrigenda) wijst niet op een fout van de drukker of uitgever, maar van de auteur zelf.


Er is een erratum voor de 12e druk van Kustnavigatie verschenen. In dit document vind je alle errata en aanpassingen voor het gebruik van de twaalfde, herziene druk (2019, ISBN 9789064106583). Om het erratum te bekijken, klik hier.